HUR BYGGER VI KLIMATSMARTA SAMHÄLLEN I ARKTISK MILJÖ?

Populärvetenskaplig lunchföreläsning där forskare från Luleå tekniska universitet och Umeå universitet diskuterar hållbar samhällsbyggnad i den arktiska regionen.

Detta är premiären för en vetenskapsturné som ska löpa mellan de fem partneruniversitetet i The Arctic Five, dvs Luleå tekniska universitet, Universitetet i Tromsö, Lapplands universitet (Rovaniemi), Uleåborgs universitet och Umeå universitet.

Se livesändningen här kl.12.00-13.00!

Föreläsare

Historiska stadsmiljöer – stereotypa bilder eller komplexa stadslandskap?
Jennie Sjöholm, biträdande universitetslektor i arkitektur vid Luleå tekniska universitet, berättar om våra kulturmiljöer.

Energiteknik i byggen i kalla klimat
Thomas Olofsson, teknisk fysik, designhögskolan vid Umeå universitet, berättar om hur vi kan minska energianvändningen i en byggnad utan att försämra komforten.

Hälsorisker för byggnadsarbetare i arktiskt klimat
Albin Stjärnbrandt, institutionen för folkhälsa och klinisk medicin vid Umeå universitet, berättar om vad det beror på att byggnadsarbetare i Sverige löper förhöjd risk att skadas i sitt arbete, och vad vi kan göra åt det.

Stadsmiljöer för utomhusaktivitet
David Chapman, forskare i arkitektur vid Luleå tekniska universitet, berättar om hur vi planerar stadsmiljöer för att möjliggöra utomhusaktiviteter alla årstider.

En promenad i vinterstaden
Agneta Larsson, universitetslektor i fysioterapi vid Luleå tekniska universitet, berättar om människan i varierande vinterstadsmiljöer utifrån perspektiven hälsa, aktivitet och gångsäkerhet.

En plats för alla?
Madeleine Eriksson, universitetslektor i samhällsplanering vid institutionen för Geografi vid Umeå universitet, berättar om hållbara bostadssituationer och social integration för nyanlända flyktingar med utgångspunkt i mellanstora och små kommuner i norra Sverige.

Arctic Five börjar 12.00 men direktsändningen börjar en stund innan. Glöm inte klicka på play-knappen.

Dina kommentarer och frågor kan du ställa här.