Medicinska fakultetens lärardag

Dagen börjar 12.00 men direktsändningen börjar en stund innan.

Dina kommentarer och frågor kan du ställa här.