Tillgänglighet på den här webbplatsen

Umeå universitet står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga, som att inte alla videoklipp har textalternativ.

Om du vill ha innehåll från den här webbplatsen som inte är tillgängligt för dig, kan du meddela oss.

Du kan också kontakta oss genom att ringa Infocenter på 090-786 50 00.

Se hela tillgänglighetsredogörelsen på umu.se