Vetenskapslunch 28 september

Utsikter och insikter – vems blick ska definiera norra Sverige?

Daniel Andersson, nordiska språk

Föredraget tar 20 minuter, efteråt finns tid för frågor.

 

Föreläsningen börjar 12.15 men direktsändningen börjar en stund innan. Glöm inte klicka på play-knappen.

Dina kommentarer och frågor kan du ställa här.

Vetenskapslunch 21 september

Anders Eriksson, rättsmedicin, föreläser under rubriken:

Skakande forskning som kan fria oskyldiga

Föredraget tar 20 minuter, efteråt finns tid för frågor.

Föreläsningen börjar 12.15 men direktsändningen börjar en stund innan. Glöm inte klicka på play-knappen.

Dina kommentarer och frågor kan du ställa här.

Vetenskapslunch 6 april

Ägg- och spermiedonation – är det viktigt att känna till sitt genetiska ursprung?

Barn som blivit till med donerade ägg eller spermier saknar genetisk länk till en av sina föräldrar. Samtidigt har de genetiska band till personer utanför familjen.

Claudia Lampic, professor i psykologi, berättar i den här föreläsningen om betydelsen av öppenhet kring donationer, för både individen och familjen.

Föreläsningen börjar 12.15 men direktsändningen börjar en stund innan. Glöm inte klicka på play-knappen.

Dina kommentarer och frågor kan du ställa här.

Vetenskapslunch 30 mars 2023

Lisbeth Slunga Järvholm, hållbar  hälsa, föreläser under rubriken

”Vetenskapslunch: Cell, flex eller landskap? Hur kontoret påverkar oss”.

Umeå universitet
Föreläsningen börjar 12.15 men direktsändningen börjar en stund innan. Glöm inte klicka på play-knappen.

Dina kommentarer och frågor kan du ställa här.

Vetenskapslunch 23 mars

Mikael Winninge, religionsvetenskap och teologi, föreläser under rubriken:

”Vetenskaplig översättning av antika texter. Exempel från Dödahavsrullarna och Bibeln”.

Föreläsningen börjar 12.15 men direktsändningen börjar en stund innan. Glöm inte klicka på play-knappen.

Dina kommentarer och frågor kan du ställa här.

Vetenskapslunch 16 mars 2023

PFAS är en grupp kemiska ämnen som används i allt från kosmetika till textilier, förpackningar och kokkärl. De är extremt svåra att bryta ner och riskerar därför att spridas till miljön via vårt avfall.

Kemisten Stina Jansson berättar om “evighetskemikalierna” och varför deras öde är en viktig nöt att knäcka för oss och framtida generationer.

Umeå universitet

Föreläsningen börjar 12.15 men direktsändningen börjar en stund innan. Glöm inte klicka på play-knappen.

Dina kommentarer och frågor kan du ställa här.

Vetenskapslunch 2 mars 2023

Varför är elpriserna så höga, och vad innebär det för elkonsumenterna?

Nationalekonomen Mattias Vesterberg  föreläser om varför elpriserna ökat de senaste två åren, varför elstödet är problematiskt och hur vi kan tänka kring framtidens elmarknad.

HUmeå universitet
Föreläsningen börjar 12.15 men direktsändningen börjar en stund innan. Glöm inte klicka på play-knappen.

Dina kommentarer och frågor kan du ställa här.

Vetenskapslunch 23 feb 2023

Katarina Kärnebro, utbildningsvetenskap, föreläser under rubriken ”Vetenskapslunch: Elevers livsfrågor från 70-talet till idag”.

Umeå universitet
Föreläsningen börjar 12.15 men direktsändningen börjar en stund innan. Glöm inte klicka på play-knappen.

Dina kommentarer och frågor kan du ställa här.

Vetenskapslunch 16 feb 2023

Hugo Lövheim, geriatrik, föreläser under rubriken ”Vetenskapslunch:

Virus och Alzheimer – hur hänger de ihop?”

Umeå universitet
Föreläsningen börjar 12.15 men direktsändningen börjar en stund innan. Glöm inte klicka på play-knappen.

Dina kommentarer och frågor kan du ställa här.

Vetenskapslunch 9 feb 2023

Mats Wahlberg, religionsvetenskap och teologi, föreläser under rubriken ”Vetenskapslunch:

Evolutionen och designargumentet för Guds existens: Nya perspektiv”

Humanistisk fakultetet
Föreläsningen börjar 12.15 men direktsändningen börjar en stund innan. Glöm inte klicka på play-knappen.

Dina kommentarer och frågor kan du ställa här.