Vetenskapslunch 23 mars

Mikael Winninge, religionsvetenskap och teologi, föreläser under rubriken:

”Vetenskaplig översättning av antika texter. Exempel från Dödahavsrullarna och Bibeln”.

Föreläsningen börjar 12.15 men direktsändningen börjar en stund innan. Glöm inte klicka på play-knappen.

Dina kommentarer och frågor kan du ställa här.

Vetenskapslunch 16 mars 2023

PFAS är en grupp kemiska ämnen som används i allt från kosmetika till textilier, förpackningar och kokkärl. De är extremt svåra att bryta ner och riskerar därför att spridas till miljön via vårt avfall.

Kemisten Stina Jansson berättar om “evighetskemikalierna” och varför deras öde är en viktig nöt att knäcka för oss och framtida generationer.

Umeå universitet

Föreläsningen börjar 12.15 men direktsändningen börjar en stund innan. Glöm inte klicka på play-knappen.

Dina kommentarer och frågor kan du ställa här.

Vetenskapslunch 2 mars 2023

Varför är elpriserna så höga, och vad innebär det för elkonsumenterna?

Nationalekonomen Mattias Vesterberg  föreläser om varför elpriserna ökat de senaste två åren, varför elstödet är problematiskt och hur vi kan tänka kring framtidens elmarknad.

HUmeå universitet
Föreläsningen börjar 12.15 men direktsändningen börjar en stund innan. Glöm inte klicka på play-knappen.

Dina kommentarer och frågor kan du ställa här.

Vetenskapslunch 23 feb 2023

Katarina Kärnebro, utbildningsvetenskap, föreläser under rubriken ”Vetenskapslunch: Elevers livsfrågor från 70-talet till idag”.

Umeå universitet
Föreläsningen börjar 12.15 men direktsändningen börjar en stund innan. Glöm inte klicka på play-knappen.

Dina kommentarer och frågor kan du ställa här.

Vetenskapslunch 16 feb 2023

Hugo Lövheim, geriatrik, föreläser under rubriken ”Vetenskapslunch:

Virus och Alzheimer – hur hänger de ihop?”

Umeå universitet
Föreläsningen börjar 12.15 men direktsändningen börjar en stund innan. Glöm inte klicka på play-knappen.

Dina kommentarer och frågor kan du ställa här.

Vetenskapslunch 9 feb 2023

Mats Wahlberg, religionsvetenskap och teologi, föreläser under rubriken ”Vetenskapslunch:

Evolutionen och designargumentet för Guds existens: Nya perspektiv”

Humanistisk fakultetet
Föreläsningen börjar 12.15 men direktsändningen börjar en stund innan. Glöm inte klicka på play-knappen.

Dina kommentarer och frågor kan du ställa här.

Vetenskapslunch 2 februari 2023

Hur kan vårt intag av socker och fett styra hur vi uppfattar lukt och smak?

Molekylärbiologen Mattias Alenius berättar i den här föreläsningen hur lukt- och smaksinnet fungerar och vilken betydelse det har för kroppen och vår uppfattning av mat.

Föredraget tar 20 minuter, efteråt finns tid för frågor, både på plats och i sändningen.

Föreläsningen börjar 12.15 men direktsändningen börjar en stund innan. Glöm inte klicka på play-knappen.

Dina kommentarer och frågor kan du ställa här.

Vetenskapslunch 1 dec 2022

Linda Berg, genusvetenskap, föreläser under rubriken ”Det är hormonerna” – kvinnors berättelser om hormonella förändringar.

OBS! Vi bjuder på lunchmacka och kaffe till de 50 första besökarna!

Samhällsvetenskaplig fakultet
Föreläsningen börjar 12.15 men direktsändningen börjar en stund innan. Glöm inte klicka på play-knappen.

Dina kommentarer och frågor kan du ställa här.

Vetenskapslunch 24 nov 2022

Elin Manker, konstvetenskap föreläser, under rubriken

Rätten till yrkesarbete. Kvinnor i textila hantverk vid sekelskiftet 1900.

OBS! Vi bjuder på lunchmacka och kaffe till de 50 första besökarna!

Humanistisk fakultetet
Föreläsningen börjar 12.15 men direktsändningen börjar en stund innan. Glöm inte klicka på play-knappen.

Dina kommentarer och frågor kan du ställa här.

Vetenskapslunch 17 nov

Anna Tellström, kostvetenskap, föreläser under rubriken

Diabetes och kost – vad säger forskningen idag?

OBS! Vi bjuder på lunchmacka och kaffe till de 50 första besökarna!

Humanistisk fakultetet

Föreläsningen börjar 12.15 men direktsändningen börjar en stund innan. Glöm inte klicka på play-knappen.

Dina kommentarer och frågor kan du ställa här.