Välkommen till vetenskapslunch! Jonatan Samuelsson, idéhistoria, föreläser under rubriken:

Kunskap, kontrovers och kvicksilver – debatten om amalgamförgiftning i det sena 1900-talets Sverige.

Curiosum. OBS! Vi bjuder på lunchmacka och kaffe till de 45 första besökarna!

Föredraget tar 20 minuter, efteråt finns tid för frågor.

Humanistisk fakultetet
Föreläsningen börjar 12.15 men direktsändningen börjar en stund innan. Glöm inte klicka på play-knappen.

Dina kommentarer och frågor kan du ställa här.